Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την χρήση των cookies

Η Πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και με τη χρήση των cookies περιγράφεται παρακάτω.

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση www.aperolspritzthejoyinstatest.gr προσφέρεται προς χρήση από την εταιρεία την «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA–COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 (εφεξής η «Εταιρεία») και είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών Coca-Cola Hellenic της εταιρείας Coca-Cola HBC AG (εφεξής ο όμιλος «Coca-Cola Hellenic»).

Όλες οι αναφορές σε «δικό μας», «εμάς», «εμείς» ή «εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εντός της προειδοποιητικής ανακοίνωσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες αυτής εταιρείες, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει το απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.aperolspritzthejoyinstatest.gr και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.

Παρέχουμε αυτή την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε από εσάς. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφονται στην παρούσα. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

  • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
  • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των δεδομένων που συλλέγονται
  • Πολιτική χρήσης των Cookies
  • Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
  • Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  • Πως να επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
  • Πως θα γίνουν αλλαγές στην Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την Χρήση των Cookies

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή αποκαλύπτοντας οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Οι διακομιστές μας συλλέγουν τις διευθύνσεις IP προέλευσης, για λόγους τεχνολογίας πληροφοριών (IT), διευκολύνοντας σας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας και παρέχοντας σας τις υπηρεσίες μας, όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα αυτής της ιστοσελίδας όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάτε και όπου σας ζητείται να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το κάνουμε αυτό μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών και κάθε φορά που μας στέλνετε μέσω email τα στοιχεία σας. Θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μας παράσχετε συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούμε, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες ή εύλογες για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

Υποκείμενο των δεδομένων

Δεδομένα που συλλέχθηκαν

Σκοποί της επεξεργασίας

Αιτιολόγηση της συλλογής

Επισκέπτης της σελίδας μας

Διεύθυνση IP, όνομα τομέα, έκδοση του προγράμματος περιήγησης σας και λειτουργικό σύστημα, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, αρχεία καταγραφής ιστού και άλλα συμπεριφορικά στοιχεία του χρήστη όπως συλλέγονται από το Google Analytics

Για την μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, τον μέσο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα, τις σελίδες που επισκέφθηκαν

Έννομο συμφέρον για να μετρήσουμε τη χρήση και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία ελήφθησαν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας

Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές που προωθούμε, τις σχέσεις με Επενδυτές ή αντίγραφα των Ετήσιων Εκθέσεων μας και την διαχείριση των εγγράφων υπηρεσιών συνδρομής(σε εταιρική υπηρεσία webcast ή σε υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Η προηγούμενή συγκατάθεσή σας σημειώνοντας το κατάλληλο πεδίο κατά την παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς

Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός φαξ, τα οποία ελήφθησαν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας

Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις παρεχόμενες πληροφορίες σας

Έννομο συμφέρον να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επεξεργαστούμε και να ανταποκριθούμε στο ερώτημα/αίτημά σας / Να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα κατά το αίτημα σας πριν να συνάψετε μια σύμβαση

Καταναλωτής

Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός φαξ, τα οποία ελήφθησαν από τον καταναλωτή

Για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών έχετε ζητήσει από εμάς


Για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει της σύμβασης μεταξύ μας

Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου τα οποία ελήφθησαν από τον καταναλωτή

Για να δίνουμε απάντηση σε αναφερόμενα προβλήματα με προϊόντα ή ερωτήσεις στην τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση

Έννομο συμφέρον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των καταναλωτών μας

Όσον αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς / την εταιρεία σας, εάν δεν μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παραδώσουμε την αιτούμενη υπηρεσία όπως αναφέρεται παραπάνω. Αντίθετα, για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων, στις οποίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να αρνηθείτε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβλαβή επίδραση σε οποιαδήποτε επαφή που μπορεί να έχετε μαζί μας.

Όταν προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συλλέγονται από εσάς με τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα σας ενημερώσουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Κατηγορίες των αποδεκτών

Σκοπός της κοινής χρήσης

Εταιρείες του ομίλου εταιρειών Coca-Cola Hellenic ή / και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας

Παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

Οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών, οποιαδήποτε θυγατρικής / συνδεδεμένης εταιρείας του ομίλου Coca-Cola Hellenic που εμπλέκεται από εμάς στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή ζητήσατε από εμάς για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα

Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

Συνεργάτες μας

Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

Κυβερνητικοί φορείς

Εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης μας

Υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης μας

Τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τη δραστηριότητά μας και οι προμηθευτές μας

Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία σας, συμφωνείτε με την κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά τα ανωτέρω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε.;

Δεδομένου ότι η Coca-Cola HBC λειτουργεί σε πολλές χώρες, τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορούν να καταστούν διαθέσιμα από το προσωπικό ή τους προμηθευτές, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ε.Ε. όπου οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από ό, τι στην Ε.Ε. Ωστόσο, επιδιώκουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που θα παρέμενε στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι θα διατηρούνται ασφαλή και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για τους συμφωνημένους σκοπό/σκοπούς).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά αυτή είναι διαθέσιμες στο Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης – Ενημέρωση.

Ορισμένες χώρες εκτός της Ε.Ε. έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν κατ 'ουσίαν ισοδύναμες προστασίες με τους νόμους της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για την εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις χώρες δικαιοδοσίας (Δείτε Τον πλήρη κατάλογο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Σε χώρες που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις (όπως η Ρωσία), θα ζητήσουμε είτε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά είτε τη μεταβίβασή της, με την επιφύλαξη συμβατικών όρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλουν ισοδύναμες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον αποδέκτη, εκτός αν μας επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να προβούμε σε τέτοιες μεταφορές χωρίς τέτοιες διατυπώσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας", εάν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα μέρη εκτός Ε.Ε. στα οποία θα μεταβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα επεξεργάζονται δεδομένα, θα εκτελούν και θα παραδίδουν εντολές και θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης εκ μέρους μας. Μπορούμε επίσης να περάσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε τρίτους, αλλά αυτό δεν θα περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή / και να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας επιδόθηκε.

Εκτός αν απαιτείται από το νόμο, δεν θα κοινοποιήσουμε, θα πωλήσουμε ή θα διανείμουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος, εάν η επιχείρησή μας εισέλθει σε κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή τους ιδιοκτήτες μας.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Άλλες Ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις Πολιτικές τους για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοσελίδων που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν, πριν εισαγάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όσο απαιτείται από τον νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η Coca Cola HBC AG χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευτεί από ιούς και άλλα επιβλαβή συστατικά, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια που είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας". Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκληση. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας".

Καταγγελία/Παράπονα

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας των δεδομένων αποστέλλοντας το αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] Καλωσορίζουμε τις ερωτήσεις σας και τυχόν προτάσεις που έχετε σχετικά με την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies.

Πώς θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies

Παρακαλούμε να μελετήσετε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies περιοδικά για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτήν την πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον για 30 ημέρες τουλάχιστον μετά την αλλαγή και, όπου χρειάζεται, μέσω ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1. ΠΡΟΟΙΜΙO

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4 WISE MONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ O.E.», που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Μαυρογέννους αρ. 6, με ΑΦΜ 999797584 της ΔΟΥ Γαλατσίου (Κ’ Αθηνών) όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κο. Ευάγγελο Δαβιτίδη (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική») στο πλαίσιο προώθησης της ενέργειας « The Joy Instatest by Aperol Spritz», προκηρύσσει διαγωνισμό με την ομώνυμη ονομασία (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.aperolspritzthejoyinstatest.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι (α) η ανάδειξη έξι (6) νικητών - ‘ambassadors’ του Aperol Spritz, δύο για την πόλη της Αθήνας, έναν για τη Θεσσαλονίκη, έναν για την Πάτρα και δύο (2) από άλλες επαρχιακές πόλεις, μέσω video συνέντευξης (interview) (εφεξής καλούμενος έκαστος και «Joy Ambassador») και (β) η ανάδειξη ενός μεγάλου νικητή από το σύνολο των Joy Ambassadors μέσω μέτρησης του συνόλου των likes και comments που θα λάβουν από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας οι φωτογραφίες των Joy Ambassadors, οι οποίες θα δημοσιευτούν στην Instagram page του Aperol Spritz.

1.3. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της Ιστοσελίδας.

1.4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

1.5. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

1.6. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

1.7. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 3 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00 έως τις 19 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Για την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

2.1.1. Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα

2.1.2. Δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών.

2.1.3. Εγγράφεται στην Ιστοσελίδα μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (email).

2.1.4. Συμμετέχει σε ερωτηματολόγιο απαντώντας σε ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων (multiple choice) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διασκέδασής του, τον τρόπο που κινείται στα social media και διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του (ενδεικτικά, πώς βλέπεις το ποτήρι, πόσα stories ανεβάζεις σε μία εβδομάδα, κλπ.).

2.1.5. Συμπληρώνει τα αναλυτικά του στοιχεία στην «Φόρμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό», η οποία βρίσκεται στην Ιστοσελίδα.

2.1.6. Συμπληρώνει τα εξής πεδία: α) Όνομα β) Επώνυμο, γ) email, δ) Instagram account, ε) πόλη διαμονής, στ) τηλέφωνο επικοινωνίας και ζ) έτος γέννησης.

2.1.7. Επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα (α) δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, (β) δηλώνει ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

2.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική θα προβούν στον έλεγχο εγκυρότητας υποβολής συμμετοχών. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

2.2.1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,

2.2.2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

2.2.3. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και πνευματικά δικαιώματα τρίτων, και

2.2.4. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στον όρο 1.7 του παρόντος.

2.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική μετά την αξιολόγηση των συμμετοχών, θα προβούν σε video συνεντεύξεις (μέσω skype) όπου θα θέσουν νέο ερωτηματολόγιο στους Συμμετέχοντες. Η διάρκεια των video συνεντεύξεων θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά της ώρας και θα αφορά συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών για την τελική αξιολόγηση και ανάδειξη των νικητών Joy Ambassadors.

2.4. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική θα αξιολογήσουν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στη video συνέντευξη και αφού λάβουν υπόψη όλα τα παραπάνω θα επιλέξουν τους νικητές Joy Ambassadors όπως ορίζεται στο 1.2. ανωτέρω, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και ανέλεγκτη κρίση τους.

3. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ - ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν έξι (6) νικητές (εφεξής έκαστος ο «Νικητής»). Ο καθένας τους, θα αποτελεί το πρόσωπο του Aperol Spritz στην πόλη του (στην Αθήνα, σύμφωνα με το 1.2. ανωτέρω, θα υπάρχουν δύο Νικητές). Το δώρο που θα κερδίσει κάθε Νικητής του Διαγωνισμού (εφεξής το «Δώρο») περιλαμβάνει αθροιστικά τα εξής: (α) Θα συμμετάσχει σε live event στην Αθήνα όπου θα του ανακοινωθεί επίσημα ο ρόλος του, (β) Θα εκπαιδευτεί από την Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική στα social media και το Aperol Spritz, (γ) Θα παραλάβει ένα αποκλειστικό Aperol Spritz δώρο (ε) Θα δημιουργήσει περιεχόμενο (post) για την Instagram page του Aperol Spritz, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει από την Διοργανώτρια ή/και την Διαφημιστική. Συγκεκριμένα, θα δημιουργήσει 6 φωτογραφίες από την πόλη του με παρουσία του Aperol Spritz και 1 φωτογραφία από κάποιο καλοκαιρινό προορισμό με παρουσία του Aperol Spritz. Σε κάθε ένα από τα post που θα δημοσιεύονται ο Joy Ambassador θα αναφέρεται ονομαστικά ως ο δημιουργός του περιεχομένου.

3.2. Από τους Νικητές θα αναδειχθεί ένας τελικός νικητής (εφεξής ο «Μεγάλος Νικητής»), που θα είναι όποιος συγκεντρώσει το μεγαλύτερο engagement, ήτοι likes και comments, στις 7 φωτογραφίες του που θα δημοσιευτούν μέσα από την Instagram σελίδα του Aperol Spritz.

Ο Μεγάλος Νικητής, θα κερδίσει ένα ταξίδι στην Βενετία της Ιταλίας για δύο άτομα (εφεξής το «Μεγάλο Δώρο») εκ των οποίων το δεύτερο άτομο θα είναι ενήλικας, το οποίο ειδικότερα θα περιλαμβάνει

  • Δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από Αθήνα προς Βενετία μετ’ επιστροφής (συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίων),
  • μετακινήσεις από / και προς το αεροδρόμιο προορισμού,
  • Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, το λιγότερο τεσσάρων (4) αστέρων, στην Βενετία Ιταλίας, με πρωινό.

Διευκρινίζεται ρητά ότι η συμμετοχή στο ταξίδι του Μεγάλου Νικητή και του συνοδού του δεν περιλαμβάνει: α) άλλες προσωπικές δαπάνες (π.χ. κατανάλωση φαγητού, ποτών) β) εξυπηρέτηση δωματίου (room service) ή ότι άλλο δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής των εισιτηρίων κατόπιν της παραλαβής τους για οποιονδήποτε λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική. Επίσης σε περίπτωση απώλειας της πτήσης από υπαιτιότητα του Μεγάλου Νικητή ή/και του συνοδού του, για οποιονδήποτε λόγο, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Επίσης, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα της ασφαλιστικής κάλυψης του ταξιδιού, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον Μεγάλο Νικητή και τον συνοδό του. Ομοίως ο Μεγάλος Νικητής και ο συνοδός του είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, τα οποία και θα πρέπει εκδώσουν με δική τους επιμέλεια και δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες ημερομηνίες πραγματοποίησης του ταξιδιού, θα ανακοινωθούν από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική κατά την επικοινωνία τους με τον Μεγάλο Νικητή. Το ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος που θα καθοριστεί από τη Διοργανώτρια, ενώ η τελική ημερομηνία θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων, ξενοδοχείων κτλ. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρατάσεως της ημερομηνίας του ταξιδιού, εκδόσεως των εισιτηρίων με ανοικτή ημερομηνία ή ανταλλαγής αυτών με άλλα εισιτήρια του ίδιου ή άλλου αερομεταφορέα με ίδιο ή διαφορετικό προορισμό.

3.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Νικητές ή/και ο Μεγάλος Νικητής και ο συνοδός του αρνηθούν ή αδρανήσουν για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή/και το Μεγάλο Δώρο ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές ή/και ο Μεγάλος Νικητής ή/και ο συνοδός του χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου ή/και του Μεγάλου Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου ή/και Μεγάλου Δώρου, είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

3.4. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων και του Μεγάλου Δώρου η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων και του Μεγάλου Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα Δώρα και το Μεγάλο Δώρο. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για εκτυπωτικά λάθη.

3.5. Τα Δώρα και το Μεγάλο Δώρο, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

3.6. Τα Δώρα και το Μεγάλο Δώρο που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

3.7. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών και του Μεγάλου Νικητή και του συνοδού του κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους ή/και του Μεγάλου Δώρου.

3.8. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά των Νικητών, του Μεγάλου Νικητή ή και του συνοδού του κατά τη διάρκεια χρήσης του Δώρου ή/ και του Μεγάλου Δώρου, και οι τελευταίοι ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστούν καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθεί αυτή να καταβάλλει συνεπεία της συμπεριφοράς των Νικητών και του Μεγάλου Νικητή και του συνοδού του κατά τη διάρκεια χρήσης του Δώρου και του Μεγάλου Δώρου, αντίστοιχα.

3.9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

3.10. Ο Μεγάλος Νικητής και ο συνοδός του είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκυρη έκδοση όλων των απαραίτητων ταξιδιωτικών ή άλλων απαιτούμενων εγγράφων που απαιτούνται για την αξιοποίηση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που δεν επιτραπεί στο Μεγάλο Νικητή ή/και στο συνοδό του να ταξιδέψουν.

3.11. Ο Μεγάλος Νικητής και ο συνοδός του οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού κατά τρόπο απολύτως κόσμιο και ευπρεπή, αντιλαμβανόμενοι πλήρως πως η συμπεριφορά τους σε αυτό αντανακλά αυτόματα στην Διοργανώτρια και στα προϊόντα της, η δε Διοργανώτρια επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για κάθε ζημία που ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου.

3.12. Η συμμετοχή των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή του Δώρου εκ μέρους των Νικητών ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης της Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

3.13. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

3.14. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία αξιοποίησης του Μεγάλου Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την κάρπωση του Μεγάλου Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, τα οποία τελούν εκτός του ελέγχου και της σφαίρας ευθύνης της Διοργανώτριας. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους στο πλαίσιο της αξιοποίησης του Μεγάλου Δώρου και δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την τήρηση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το Μεγάλο Δώρο.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ APEROL SPRITZ AMBASSADORS

4.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία ή/και η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των Νικητών: : α) Όνομα β) Επώνυμο, γ) email, δ) Instagram account, ε) πόλη διαμονής, στ) τηλέφωνο επικοινωνίας και ζ) ημερομηνία/ έτος γέννησης.

4.2. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

4.3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, τουριστικές επιχειρήσεις ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των Νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές.

4.4. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

4.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.6. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων.

4.7. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

4.8. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4.9. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

4.10. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

4.11. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και οι Νικητές παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό και προς τους σκοπούς αυτούς της προβολής του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, η Διοργανώτρια δύναται ανακοινώσει το ονοματεπώνυμο των Νικητών στην Ιστοσελίδα.

5. ΕΥΘΥΝΗ

5.1. Το υλικό που θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα (εφεξής το «Υλικό»), θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (Ακατάλληλο Περιεχόμενο) απαγορεύεται απολύτως, και η οποιαδήποτε συμμετοχή περιλαμβάνει Ακατάλληλο Περιεχόμενο θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

5.2. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστούν καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθεί αυτή να καταβάλλει συνεπεία του γεγονότος ότι το Υλικό (ή πάσης φύσεως περιεχόμενο) με το οποίο οι Συμμετέχοντες Συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποτελεί Ακατάλληλο Περιεχόμενο.

5.3. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

5.4. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτά γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να συνιστά Ακατάλληλο Περιεχόμενο. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

5.5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στην Ιστοσελίδα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

5.6. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

5.7. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

5.8. Κατά την αξιοποίηση των δώρων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

6.2. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

6.3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας.